หน้าแรก I ติดต่อบางกอกฟอรั่ม I เกี่ยวกับบางกอกฟอรั่ม I  English version   I  Webboard บางกอก
พรปีใหม่ ปี 2550 โดย "ประทุน"
ขึ้นปีใหม่
ขอให้กุ๊ก
เป็นสุขศรี
ขึ้นปีใหม่
สุรชัย
พบสวัสดี
ขึ้นปีใหม่
ตุ๊กติ๊กมี
ความร่ำรวย
ขึ้นปีใหม่
ให้มะตูม
ภาคภูมิสุข
ขึ้นปีใหม่
ให้สนุก
ทุกแห่งหน
ขึ้นปีใหม่
สุขกันทั่ว
ทุกตัวคน
ขึ้นปีใหม่
ความยากจน
จงหายไป
ขึ้นปีใหม่
ให้บางกอก(ฟอรั่ม)
จงก้าวหน้า
ขึ้นปีใหม่
ทั่วพารา
มากราศี
ขึ้นปีใหม่
ขอพบแต่
สิ่งดีดี
ตลอดปี
ตลอดไป
ชัยชโย
 
Copyright@ 2006 Bangkok Forum
บางกอกฟอรั่ม เลขที่ 104, 106 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-228-1362-3 และ 02-622-2316โทรสาร 02-228-1362 หรือ www.bangkokforum.net หรือ [email protected]