หน้าแรก I ติดต่อบางกอกฟอรั่ม I เกี่ยวกับบางกอกฟอรั่ม I  English version   I  Webboard บางกอก
 
อาสาสมัครบางกอก เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของเครือข่ายเยาวชนอาสามัครรักกรุงเทพฯ ที่ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการสร้างบ้านดิน และโครงการอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เป็นต้น ซึ่งบางกอกฟอรั่มได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และร่วมพัฒนาเครือข่าย
จิตอาสามาตลอด
 
การส่งเสริมอาสาสมัครรักบางกอกเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีแก่สังคม
กิจกรรมอาสาสมัครที่โรงเรียนบ้านเกาะปอ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
อาสาบรรเทาน้ำท่วมที่ อุตรดิตถ์ 
โครงการค่ายอาสาสมัครสร้างบ้านดิน
กองทุนบุญเห็ด ทำบุญสร้างโรงเพาะเห็ดและเชื้อเห็ด
อาสาสมัครลงพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคเหนือ
แถลงข่าวโครงการฉลาดทำบุญปี 2
โครงการ “Volentine Volunteer ”
โครงการเยาวชนอาสาสมัคร (We Volunteer) ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2
วันเข้าร่วมพัฒนาเครือข่ายจิตอาสา “Volunteer Sprit”
  เชิญ downloadใบสมัคร ได้เลยครับ และเมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จแล้วส่งมาได้ที่

1. ทางอีเมล์ [email protected]
2. ทางโทรสาร 02-228-1362
3. ทางไปรษณีย์ 104, 106 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร
    กรุงเทพฯ 10200
วงเล็บมุมซอง (อาสาสมัครบางกอก)
Copyright@ 2006 Bangkok Forum
บางกอกฟอรั่ม เลขที่ 104, 106 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-228-1362-3 และ 02-622-2316โทรสาร 02-228-1362 หรือ www.bangkokforum.net หรือ [email protected]