หน้าแรก I ติดต่อบางกอกฟอรั่ม I เกี่ยวกับบางกอกฟอรั่ม I  English version   I  Webboard บางกอก
ร่วมงานสมัชชาสุขภาพ
โดย ทีมงานโครงการกองทุนสุขภาวะ
 
ผ่านไปแล้วกับงานสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2549 ณ Hall 9 เมืองทองธานี ที่พวกเราชาวโครงการกองทุนสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสุขภาวะกรุงเทพ ( ด้วยการสนับสนุนของ สสส.) มีโอกาสเข้าร่วมงานในครั้งนี้ จะว่าไปแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่พวกเราตื่นเต้นเกือบมากก็ว่าได้ ( เพราะข้อมูลสกัดยากแถมด้วยการที่มีภารกิจหลายอย่างจึงทำให้เกิดข้อจำกัดด้านเวลา) พวกเราเข้าไปมีส่วนในงานด้วยการร่วมจัดบอร์ดนิทรรศการในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนสุขภาวะกรุงเทพ ณ ลานสุขภาพ ภายใน Hall นั้นเอง

ส่วนที่ยากที่สุดคงจะเป็นในส่วนของการเตรียมข้อมูล “ กองทุนสุขภาวะกรุงเทพกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ” เพื่อเผยแพร่ให้คนที่เข้าชมงานทราบว่า “ กองทุนสุขภาวะ ” คืออะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับ “ เศรษฐกิจพอเพียง ” ที่เป็นหัวข้อการจัดงานสมัชชาสุขภาพครั้งนี้

พวกเราคุยกันแล้ว คุยกันอีก ว่าควรจะคัดกรองข้อมูลในส่วนไหน อย่างไร เพื่อให้ผู้เข้าชมงานและสาธารณชนเข้าใจได้อย่างง่าย ๆ ว่า “ กองทุนสุขภาวะเกี่ยวข้องอย่างไรกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ” ซึ่งจากการช่วยกันเกลา “ ความหมาย ” ที่สำคัญ หลายต่อหลายครั้ง จนได้ความว่า

“ กองทุนสุขภาวะกรุงเทพ ” เป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยให้เกิดการพึ่งพากันบนศักยภาพของตนเอง ชุมชน และสังคม เช่น ธุรกิจในท้องถิ่นหรือผู้ที่มีกำลังทรัพย์ แต่มีจิตใจที่อยากเอื้อเฟื้อแบ่งปัน ก็สามารถสมทบหรือบริจาคตามกำลังของตนเอง รวมทั้งทุกคนในท้องถิ่นนั้น ๆ ก็สามารถสมทบทุนได้ เป็นการทำให้เกิดการ “ ทำบุญแบบใหม่ ” คือ การทำบุญเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอันนำไปสู่การสร้างสุขภาวะให้แก่ทุกคนในกรุงเทพ ฯ เพื่อให้กรุงเทพเป็นเมืองแห่งความสุขและรอยยิ้ม และ “ กองทุนสุขภาวะ ” นั้น สามารถช่วยเหลือสังคมได้มากเป็นพิเศษ เพราะเป็นองค์กรที่มาจากกลไกที่ระดมความพยายาม ระดมทรัพยากร ซึ่งทรัพยากรส่วนใหญ่มาจากคนในชุมชนและท้องถิ่น โดยทรัพยากรส่วนหนึ่งก็คือ การมีจิตอาสาและเป็นอาสาสมัคร ได้แก่ การให้เวลา ให้ความคิด ให้ความพยายาม และการพึ่งพากันบนฐานของศักยภาพของตนเอง ชุมชน และสังคม ซึ่งแนวคิดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ การสอนให้ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกองค์กรอยู่ในโลกปัจจุบันอย่างมีสติ มีปัญญา รู้เท่าทันโลก รับผิดชอบทำทุกภารกิจอย่างพอดี พอประมาณ สมเหตุสมผล ไม่โลภเกินพอดี เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง ครอบครัว ชุมชน องค์กร และสังคม

“ กองทุนสุขภาวะ ” ตั้งอยู่บนฐานของ “ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ” เนื่องจาก “ กองทุนสุขภาวะ ” เน้นการสร้างโอกาสให้ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน และทุกองค์กร ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งไม่ได้หมายถึงการพัฒนาที่ต้องใช้เงินในการเพิ่มศักยภาพอย่างเดียว แต่หมายถึงการช่วยกันเชื่อมโยงในทุกมิติเพื่อเพิ่มศักยภาพในทุกระดับ หรือกล่าวโดยรวม คือ การสร้างระบบเกื้อกูลช่วยเหลือกันและกัน หรือ “ ระบบภูมิคุ้มกันทางสังคม ” (Social Safety Net) ร่วมกันนั่นเอง

กว่าที่จะจัดการทุกอย่าง (โดยเฉพาะในส่วนของข้อมูล) ให้แล้วเสร็จทันงานในเช้าวันที่ 27 ตุลาคม 2549 ก็เป็นเวลาที่จวนเจียนกับการเปิดงาน “ สมัชชา ” คือ เราจัดบอร์ดเสร็จเอาเกือบเที่ยงคืนของวันที่ 26 ตุลาคม 2549 และท่ามกลางความหนักใจเหล่านี้ ก็ผ่านไปได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือทั้งแรงและใจของพี่ ๆ น้อง ๆ ที่ร่วมโครงการ ฯ ที่ช่วยกันทั้งเขียน พิมพ์ และเกลาความ
ในส่วนของการจัดบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ “ กองทุนสุขภาวะกรุงเทพ ” ให้มีสีสัน พวกเราได้รับการช่วยเหลือจากเป็นอย่างดีจาก “ ชมรมรักถิ่นเขตทวีวัฒนา ” ที่ร่วมนำเสนอ “ กองทุนสุขภาวะเขต ” ที่ถือเป็นรูปธรรมของ “ กองทุนสุขภาวะระดับเขต ” ภายใต้การสนับสนุนของโครงการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสุขภาวะมานับตั้งแต่ ปี 2548 พี่ ๆ เหล่าแกนนำได้ประสานความร่วมมือไปยังเจ้าของสวนกล้วยไม้ ( ที่เป็นคณะกรรมการชมรมรักถิ่นเขตทวีวัฒนา) ในการนำดอกกล้วยไม้หลากหลายสีสันและเฟิร์นข้าหลวงกระถางน้อยเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ พร้อมขอรับการบริจาคตามแต่จะศรัทธาจากผู้เข้าชมงานที่ต้องการจะร่วม “ ทำบุญแบบใหม่กับชาวเขตทวีวัฒนา ” เพื่อร่วมสร้างระบบเกื้อกูลร่วมกันของชาวเขตทวีวัฒนา ซึ่งก็คือ “ กองทุนสุขภาวะ ” เพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของชาวทวีวัฒนาและชาวกรุงเทพ ฯ

ในช่วงวันการจัดงาน 3 วัน เราได้รับการบริจาคสมทบทุนเข้า “ กองทุนสุขภาวะ ” ของ “ ชมรมรักถิ่นเขตทวีวัฒนา ” จากการระดมทุนผ่านกล้วยไม้และเฟิร์นข้าหลวง จำนวน 1,900 กว่าบาท ซึ่งถือว่าไม่มาก แต่ก็ไม่น้อยสำหรับการเริ่มต้นการทำงาน “ พัฒนาแบบใหม่ ” คือ การช่วยกันระดมทุนเพื่อสร้างฐานการพึ่งพากันของคนในสังคมกรุงเทพ ฯ ร่วมกัน

พวกเราต่างรู้สึกประทับใจกับรูปแบบงาน “ สมัชชาสุขภาพฯ ” ที่จัดงานได้อย่างเข้าประเด็นของ “ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ” และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมบูธงานของเราซึ่งพวกเราชาวคณะทำงาน ฯ และพี่ ๆ แกนนำจากเขตนำร่องของโครงการ ฯ ก็ตั้งใจว่า จะร่วมขยายแนวคิด “ กองทุนสุขภาวะ ” ให้เบ่งบานทั่วกรุงเทพ ฯ เพื่อทำให้กรุงเทพ ฯ บ้านของเราน่าอยู่ อย่างพอเพียง พอประมาณ บนฐานของการเกื้อกูลกันและกันนั่นเอง
Copyright@ 2006 Bangkok Forum
บางกอกฟอรั่ม เลขที่ 104, 106 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-228-1362-3 โทรสาร 02-228-1362 หรือ www.bangkokforum.net หรือ [email protected]