ข่าว

พื้นฐานของสิ่งที่เจ้าของเว็บไซต์ต้องรู้เกี่ยวกับเว็บโฮสติ้งที่ได้รับอนุญาตและไม่เป็นกรรมสิทธิ์

TOS หรือข้อกำหนดในการให้บริการคือข้อกำหนดที่ควบคุมการใช้เว็บไซต์ของเจ้าของเว็บไซต์ การใช้ TOS เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ทำขึ้นโดยเจ้าของเว็บไซต์เมื่อเขา / เธอเป็นเจ้าของเว็บไซต์ TOS ประเภทที่พบมากที่สุดคือข้อตกลงผู้ใช้ที่ จำกัด สิทธิ์การใช้งานเชิงพาณิชย์สิทธิ์การใช้งานแบบไม่ผูกขาดสิทธิ์การใช้งานที่เป็นกรรมสิทธิ์และสิทธิ์ใช้งานถาวร คำอธิบายของแต่ละประเภทสามารถพบได้ในย่อหน้าด้านล่าง

ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้แบบ จำกัด : TOS ประเภทนี้มักใช้ในเว็บไซต์ที่ใช้โดยบุคคลธรรมดาหรือกฎหมายเพียงคนเดียว การใช้สัญญาประเภทนี้อาจ จำกัด เฉพาะบุคคลที่ใช้ไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า TOS ประเภทนี้มักถูก จำกัด ในช่วงเวลาที่ จำกัด หรือที่เรียกว่า "ระยะเวลา" หากเจ้าของเว็บไซต์ตัดสินใจที่จะหยุดใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองภายในเวลาที่กำหนด

ใบอนุญาตการค้า: ใบอนุญาตการค้าหรือที่เรียกว่าข้อตกลงผู้ใช้เชิงพาณิชย์มักใช้ในเว็บไซต์เชิงพาณิชย์ รวมถึงการใช้ไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาอย่างไรก็ตามเจ้าของเว็บไซต์ยังสามารถรวมเว็บไซต์ของตนไว้ในฟอรัมเพื่อให้ผู้ใช้สามารถพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์บริการหรือ บริษัท ของตนได้ ซึ่งแตกต่างจากข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ที่ จำกัด ไม่มีการ จำกัด เวลาที่แน่นอนในการใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา

สิทธิ์การใช้งานที่ไม่ผูกขาดหรือไม่เป็นกรรมสิทธิ์: สิทธิ์การใช้งานที่ไม่ผูกขาดหรือไม่เป็นกรรมสิทธิ์มักถูกใช้โดยเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการ จำกัด การใช้เว็บไซต์ของตนเฉพาะบุคคลหรือหน่วยงานบางอย่าง ตัวอย่างเช่นเว็บไซต์เหล่านี้ไม่ จำกัด เฉพาะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงหรือเพียงภาษาเดียว ในทางกลับกันพวกเขาจะให้การเข้าถึงแก่ผู้ใช้ทุกคนและทุกคนที่ต้องการใช้เว็บไซต์ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

ลิขสิทธิ์เฉพาะ. สิทธิ์การใช้งานที่เป็นกรรมสิทธิ์สามารถกำหนดเป็นประเภทของใบอนุญาตแบบ จำกัด ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์อนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ของตนได้เพียงคนเดียว ตัวอย่างขององค์กรที่อาจได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์รวมถึงเฉพาะพนักงานของ บริษัท หรือองค์กรที่เจ้าของเว็บไซต์อนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์ สิ่งนี้คล้ายกับข้อตกลงการ จำกัด ผู้ใช้ แต่จะแตกต่างกันที่อนุญาตให้คุณใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

ใบอนุญาตที่เป็นกรรมสิทธิ์มักใช้โดยเว็บไซต์ที่ออกแบบมาเพื่อผลกำไรหรือโดยบุคคลที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจจากเว็บไซต์ของตนเอง เจ้าของเว็บไซต์มักจะจ่ายค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียวซึ่งอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ได้ไม่ จำกัด เจ้าของสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกรายเดือนเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้

ใบอนุญาตถาวร: ใบอนุญาตถาวรคือ TOS ประเภทหนึ่งโดยเจ้าของเว็บไซต์มีสิทธิ์ใช้เว็บไซต์ตลอดชีวิตและไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้งานใด ๆ หลังจากใบอนุญาตหมดอายุ นี่คือ TOS ประเภทที่แพงที่สุด อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ใช้งานได้ฟรี

เมื่อสร้างเว็บไซต์จำเป็นต้องยอมรับ TOS ทุกประเภทอย่างชัดเจน เจ้าของเว็บไซต์สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ แต่หากพบการละเมิดในช่วงระยะเวลาของสัญญาเขาจะต้องหยุดใช้ไซต์ของเขา

การใช้ใบอนุญาตแต่ละประเภทจะแตกต่างกันไปสำหรับใบอนุญาตแต่ละประเภทบางประเภทมีการ จำกัด เวลาในขณะที่บางประเภทอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ได้โดยไม่มีกำหนด

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า TOS บางอย่างกำหนดให้คุณต้องส่งสำเนารหัสที่ใช้สำหรับเว็บไซต์ไปยังเจ้าของเว็บไซต์ในครั้งแรกที่คุณใช้เว็บไซต์ ไม่จำเป็นต้องขอรหัสของคุณ

เมื่อคุณเลือก บริษัท ซอฟต์แวร์ออนไลน์เพื่อแก้ไขปัญหาทางเทคนิคกับเว็บไซต์ของคุณคุณต้องอ่านข้อกำหนดในการให้บริการ (TOS) อย่างละเอียดและต้องแน่ใจว่าพวกเขาพูดอะไร